Category: Media Release

Country Festival Sports with Disabled Persons in Oudomxay Province on 29-30/01/2015

ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດຂອງງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ 10 ທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຫາກໍ່ໄດ້ ສີ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ . ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ງານບຸນມະໂຫລານກິລາຄົນພິກາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ່ 2 ກໍ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກົມກິລາມວນຊົນ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມກິລາຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍ ເຈົ້າພາບ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ອົງການຄົນພິການອາຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ ສະມາຄົມຄົນພິການສາຂາ ແຂວງ , ສູນຄົນພິການຕ່າງໆ. ງານບຸນມະໂຫລານກິລາຄົນພິການທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ2 ນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ່ 29-30 ມັງກອນ 2015 ທີ່ສະໜາມກິລາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ .ຂື້ນກ່າວເປີດພິທີງານຢ່າງທາງການໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ ຈິດຕະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ,ປະທານ ສະມາຄົມກິລາແຂວງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ຄຳຫລ້າ ລິ້ງນະສອນ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ , ທ່ານ ຮສ.ດຣ …

Continue reading

ການນຳສະເໜີໂຄງການນ້ອຍຂອງພະນັກງານ ສພຊລ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຫຼັງຈາກຈົບການຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ສພຊລ, ພະນັກງານ ສພຊລ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຫຼັກການ ແລະ ວິທີການໃນການພັດທະນາອົງກອນຂອງຕົ້ນເອງຢ່າງເປັນລະບົບເອກະພາບກັນ, ເຊິ່ງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນັ້ນພະນັກງານ ສພຊລ ໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຫຼັກການໃນການຂຽນໂຄງການທີ່ໄດ້ຝຶກມາ ທົດລອງສ້າງໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ 3 ໂຄງການຄື: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສພຊລ ສາຂາ 5 ແຂວງພາກເໜືອ, ໂຄງການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນພິການທີ່ທຸກຍາກໂດຍຜ່ານການສ້າງກິດຈະກຳຂະໜາດນ້ອຍ, ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງທີ່ເປັນຄົນພິການ. ມາຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 23 ກັນຍາ 2014 ໄດ້ມີພິທີນຳສະເໜີ 3 ໂຄງການນ້ອຍດັ່ງກ່າວຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນນັ້ນກໍ່ເພື່ອເປັນການວັດແທກຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານ ສພຊລ ທີ່ໄດ້ຝຶກມາ, ຜ່ານການນຳສະເໜີ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາ ໃຫ້ຄຳຄຳເຫັນ ຕໍ່ກັບແຕ່ລະໂຄງການ ເພື່ອເປັນການຊີ້ແນະ ແລະ ປັບປຸງບາງບັນຫາທີ່ບໍ່ທັນຫັດກຸມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ໃຊ້ເວລາເຄິ່ງວັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານ ສພຊລ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ສພຊລ ແລະ ສພຊລ …

Continue reading

ການສຳມະນາແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄົນພິການ

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ​ວັນ​ທີ່ 19 ກັນຍາປີ 2014 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​​ໄດ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ກອງປະຊຸມ​ ​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ສຳ​ມະ​ນາ​ແລກປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ຄົນ​ພິການກອງ​ປະຊຸມ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ຢູ່ ​ໂຮງ​ແຮມ ​ເສດ​ຖາ​ປາ​ລາດນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ຂອງ​ທ່ານນາງ ​ແອນ​ລູຄຽບ ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ອົງການ​ສາກົນ​ເພື່ອ​ຄົນ​ພິການ ​ແລະທ່ານບຸນ​ວຽນວຽນ​ຫລວງ​ຍອດປະທານ​ສະມາຄົມ​ຄົນ​ພິການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ​ແລະການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ຈຳນວນ 13 ອົງ​ການທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​​ກິດຈະກຳ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບລວມທັງ​ໜົດ 21 ທ່ານ .ຈຸດປະສົງ​​ໃນ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ປະສົບ​ການ ​ແລະບົດຮຽນ​ທີ່​ຖອດ​ຖອນ​​ໄດ້​ຈາກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການຍົກ​ລະດັບ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ຄົນ​ພິການ,​ເພື່ອ​ແນະນຳ​ຮູບ​ແບບການສະ​ໜັບສະ​ໜູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ອົງການ​ສານ​ເພື່ອ​ຄົນ​ພິການ​ນຳ​ໃຊ້ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ກິດຈະກຳ​ຂອງ​ໂຄງການ​.ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີບົດຮຽນ ​ແລະປະສົບ​ການ​ຂອງ​ໂຄງການ .​ໄດ້​ມີ​ການ​ສົນທະນາ ​ແລະສອບ​ຖາມ​ສິ່ງ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ຈາກ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຈັດ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ສົນທະນາ​ກັບຄົນ​ພິການ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະກຳ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ອົງການ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສະໜັບສະ​ໜູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ໃນ​ກາ​ນະ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະກຳ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​​ເອງ.​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ວ່າ​ໄດ້​ແລກປ່ຽນ​ປະສົບ​ການ ​ແລະ ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກຮູບ​ແບບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ໂຄງການ​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​​ໂດຍ​ອົງການ​ສາກົນ​ເພື່ອ​ຄົນ​ພິການ ​ຫລືອົງການ​ແຮນ​ດີ​ແຄບ​ອິນ​ເຕີ​ເນ​ເຊີນ​ນໍ ​ແລະສະມາຄົມ​ຄົນ​ພິການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ໜັບສະ​ໜູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະກຳ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກຕັດຫຍິບໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງພິການ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-12 ກັນຍາ 2014 ຈັດໂດຍ ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົງເຄາະແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ(AAR) ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈັກຫຍິບຈຳນວນ 3 ເຄື່ອງ ຈາກອົງການໃຈບຸນສາກົນ ເດເຊເຣດ (DIC)ເພື່ອມອບໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄູຝຶກຕັດຫຍິບຈຳນວນ 3 ທ່ານ ໃຫ້ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຈັກຫຍິບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພັດທະນາສີມືຂອງຄູຝຶກໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການສິດສອນນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັກການການແຕ້ມແບບ, ການຕັດສິ້ນ, ການຫຍິບກະເປົາໃສ່ເອກະສານ ແລະ ການເຮັດໂຕຊ້າງດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 2 ອາທິດ, ຜ່ານການຕິດຕາມປະເມີນຂອງຄູຝືກບວກກັບພະນັກງານໂຄງການເຫັນໄດ້ວ່ານັກຝຶກອົບຮົມສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຫຼັກສູດທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ດັ່ງນັ້ນ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ອົງການ AAR ຈິ່ງໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກຝຶກອົບຮົມທັງສາມທ່ານ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກຕັດຫຍິບ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄູຝຶກໃໝ່ທັງສາມທ່ານນີ້ຈະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຄູຝຶກໃຫ້ກັບຄົນພິການອື່ນໆ ຕາມແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຕື່ມອີກຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

Cerebration National Days of PWDs

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (27 ກັນຍາ) ຄັ້ງທໍາອິດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 26 ກັນຍາ 2014 ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີ ທ່ານດຣ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູອາຍຸສູງ, ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ທຳມະວົງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ທ່ານ ບຸນວຽນ ຫຼວງຍອດປະທານສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ນາງ ອານ ຣູຄຽັບ ອຳນວຍການອົງການສາກົນ ເພື່ອຄົນພິການ (HI), ທ່ານ ອາກິ ນີໂນມີຍາ ອຳນວຍການ ສູນພັດທະນາຄົນພິການປະຈຳພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APCD), ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA …

Continue reading