ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງຂອງ​ຄົນ​ພິການ

ສພຊລ ກໍ່​ແມ່ນ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ. ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ. ​​ໂດຍອີງ​ໃສ່​ຄຳ​ນິຍາມ, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍຄົນ​ພິການ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່. ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ສພຊລ ​ເປັນ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຫລັກຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ ຢູ່​ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ​​ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄົນ​ພິການ​ອື່ນໆ​ອີກ ລວມມີ:

 ສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ຍິງ​ພິການ​ລາວ

ສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ຍິງ​ພິການ​ລາວ ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ປີ 1990. ສູນ​ດັ່ງກ່າວມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໄກ້​ຂົວ​ມິດ​ຕະພາບ ລາວ-​ໄທ ​ເຊີ່ງ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ແກ່​ຜູ້ຍິງ​ພິການ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ຊີບ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ, ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວິຊາ​ຊີບ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່າງ​ຢູ່​ທີ່​ສູນຝຶກ ​ເຊັ່ນ: ​ແຕ່ງກິນ, ຫຍິບ​ແສ່ວ​, ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ບລະນຶກ, ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະ ຜະລິດ​ຕະພັນ​ອາຫານ​ຕ່າງໆ. ຜູ້​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ຈາກສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ນຍິງ​ພິການ​ແລ້ວ ກໍ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ກໍ່​ສາມາດ​ມີ​ກິດຈະກຳ​ລາຍ​ໄດ້​​ແລະ ສາມາດ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ ສູນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ສິດທິ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ດ້ານ​ໂອກາດ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່ (+856) 21 812 282, ອີ​ເມ​ວ: info@laodisabledwomen.com, ຫລື ​ເຂົ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໊ http://www.laodisabledwomen.com/.

ສະມາຄົມ​ຄົນ​ພິການ​ທາງ​ສາຍຕາ

ກຸ່ມ​ຄົນ​ພິການ​ທາງ​ສາຍຕາ​ທຳ​ອິດ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ປີ 2002. ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ພິການ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ​ຈາກ ສພຊລ. ​ແຕ່​ມາ​ຮອດ​ປີ 2007 ກໍ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ສະມາຄົມ​ຄົນ​ພິການ​ທາງ​ສາຍຕາ. ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ແມ່ນ​ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ແລະ ມີ​ສາຂາ​ແຂວງ​ຢູ່​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ ​ແລະ ຫລວງ​ພະ​ບາງ ​ແລະ ຍັງ​ມີ​ແຜນການ​ສືບ​ຕໍ່​ຂະຫຍາຍ​ສາຂາ​ແຂວງ​ໄປ​ຍັງ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ແລະ ຈຳປາ​ສັກ ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ​ໝໍ່ໆ​ນີ້. ສາຂາ​ແຂວງ​ແມ່ນ​ຕອບ​ສະໜອງ​ສະມາຊິກ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສະໜັບສະໜູນ ​ແລະ ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ແກ່​ສະມາຊິກ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຄວາມ​ສຳ​ນິສຳ​ນາ​ນອັນ​ໃໝ່ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການບີບ​ນວດ, ຜະລິດ​ຕະພັນ​ດ້ານ​ຫັດຖະກຳ ​ແລະ ການ​ລ້ຽງສັດ​ ເປັນ​ຕົ້ນ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່ (+856) 21 414 949, ອີ​ເມ​ວ: lab.laos@yahoo.com.

 ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມລາວ

ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມລາວແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ​ 2007ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ເປັນພິການອໍຕິດຊິມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະມາ ຄົມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມຸ້ງເນັ້ນການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມພິການທາງດ້ານ ອໍຕິດຊິມ ໃນ ສປປລາວ. ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມຍັງໄດ້ຕອບສະໜອງການສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນະພາບ, ຝຶກແອບການບຳບັດຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃຫ້ເດັກອໍຕິດຊິມ ໃຫ້ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳໃນ ຊຸມຊົນ. ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມ ຍັງຕອບສະໜອງການສ້າງເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງ ພໍ່-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ. ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕ່າງກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມອໍຕິດສະຕິກລາວ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 480 488, ອີ​ເມ​ວ: info@laoautism.org, or ຫລື ​ເຂົ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໊: http://www.laoautism.org/.

ກຸ່ມຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ວ່າເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການ ແຕ່ກໍມີ ແນວໂນມທີ່ຈະເປັນອົງກອນຂອງຕົນເອງໃນມື້ໜຶ່ງຂ້າງໜ້າ.

ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກລາວ

ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມມາຈາກໜ່ວຍງານຫູໜວກລາວ ບັນຈຸເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງ ຢູ່ໃນສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໜ່ວຍງານຫູໜວກລາວ ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໄດ້ 08 ປີກວ່າແລ້ວ. ທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຫູໜວກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພິການຫູໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງຄົມ. ຄ້າຍຄືກັນ ກັບ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ. ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ ແມ່ນອົງກອນທີ່ມີສະມາຊິກ ຕອບສະໜອງການບໍລິການສະມາຊິກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານ. ການບໍລິການປະກອບມີ ພາສາມື, ການຝຶກອົບຣົມວິຊາຊີບ, ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານສິດທິ, ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕ່າງກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມອໍຕິດສະຕິກລາວ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 241 556, ອີ​ເມ​ວ: laodeafunit@gmail.com, ຫລື ​ເຂົ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໊:http://laodeafunit.blogspot.com/.

ໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງ-ປັນຍາອ່ອນ

ໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງ-ປັນຍາອ່ອນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008. ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຕັ້ງຂຶ້ນ ເປັນກຸ່ມນ້ອນໆ ຂອງເດັກພິການທາງສະໝອງທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານກິລາວ ແລະ ມີໂອກາດການຫຼິ້ນກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ ບ້ານ ໂນນຄໍ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງມັນກໍເປັນທິດທາງໜຶ່ງ ໃນການຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມກະຕຸກຊຸກຍູ້ສັງຄົມ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກກ້ວາງຂາວງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ ແລະເດັກພິການຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນໜ່ວຍງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຍ້າຍໄປທີ່ ບ້ານ ໂນນຄໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີເດັກນັກຮຽນ ຫຼາຍກ່ວາ 40 ຄົນທີ່ເປັນພິການທາງສະຕິປັນຍາ. ໃນນັ້ນ ຍັງມີການຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ ພາຍໃນໜ່ວຍງານເຊັ່ນ: ກິລາ, ນັນທະນາການ, ສອນພາສາລາວ, ວັນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ທຳມະຊາດ, ກິດຈະກຳປະຈຳວັນ, ສິນລະປະ, ດົນຕີ ແລະ ການຟ້ອນລຳ.  ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕ່າງກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມອໍຕິດສະຕິກລາວ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 260 494.

ໂຮງຮຽນບ້ານແສນສຸກ

ໂຮງຮຽນ ບ້ານແສນສຸກ ແມ່ນສູນສະເພາະເດັກປະສາດສະໝອງພິການພຽງແຫ່ງດຽວໃນ ສປປລາວ. ທີ່ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2006 ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ພະນັກງານພາຍໃນສູນ ກໍໄດ້ ຕອບສະໜອງການດູແລປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ເດັກ ພ້ອມທັງໃຫ້ການບຳບັດຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ ແລະ ເດັກນັກຮຽນຍັງມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາລາວ, ມີກິດຈະກຳການແຕ້ມຮູບ ລະບາຍສີ ແລະ ເກມການຫຼິ້ນຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນທາງສູນຍັງຕອບສະໜອງໂອກາດການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງ ພໍ່-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ. ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ ບ້ານແສນ ສຸກນັ້ນ, ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 222 317.