ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງຂອງ​ຄົນ​ພິການ

ສພຊລ ກໍ່​ແມ່ນ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ. ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ. ​​ໂດຍອີງ​ໃສ່​ຄຳ​ນິຍາມ, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍຄົນ​ພິການ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່. ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ສພຊລ ​ເປັນ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຫລັກຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ ຢູ່​ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ​​ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄົນ​ພິການ​ອື່ນໆ​ອີກ ລວມມີ:

 

 

 

 

ສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ຍິງ​ພິການ​ລາວ

ສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ຍິງ​ພິການ​ລາວ ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ປີ 1990. ສູນ​ດັ່ງກ່າວມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໄກ້​ຂົວ​ມິດ​ຕະພາບ ລາວ-​ໄທ ​ເຊີ່ງ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ແກ່​ຜູ້ຍິງ​ພິການ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ຊີບ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ, ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວິຊາ​ຊີບ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່າງ​ຢູ່​ທີ່​ສູນຝຶກ ​ເຊັ່ນ: ​ແຕ່ງກິນ, ຫຍິບ​ແສ່ວ​, ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ບລະນຶກ, ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະ ຜະລິດ​ຕະພັນ​ອາຫານ​ຕ່າງໆ. ຜູ້​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ຈາກສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ນຍິງ​ພິການ​ແລ້ວ ກໍ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ກໍ່​ສາມາດ​ມີ​ກິດຈະກຳ​ລາຍ​ໄດ້​​ແລະ ສາມາດ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ ສູນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ສິດທິ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ດ້ານ​ໂອກາດ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່ (+856) 21 812 282, ອີ​ເມ​ວ: info@laodisabledwomen.com, ຫລື ​ເຂົ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໊ http://www.laodisabledwomen.com/.

ສະມາຄົມ​ຄົນ​ພິການ​ທາງ​ສາຍຕາ

ກຸ່ມ​ຄົນ​ພິການ​ທາງ​ສາຍຕາ​ທຳ​ອິດ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ປີ 2002. ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ພິການ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ​ຈາກ ສພຊລ. ​ແຕ່​ມາ​ຮອດ​ປີ 2007 ກໍ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ສະມາຄົມ​ຄົນ​ພິການ​ທາງ​ສາຍຕາ. ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ແມ່ນ​ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ແລະ ມີ​ສາຂາ​ແຂວງ​ຢູ່​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ ​ແລະ ຫລວງ​ພະ​ບາງ ​ແລະ ຍັງ​ມີ​ແຜນການ​ສືບ​ຕໍ່​ຂະຫຍາຍ​ສາຂາ​ແຂວງ​ໄປ​ຍັງ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ແລະ ຈຳປາ​ສັກ ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ​ໝໍ່ໆ​ນີ້. ສາຂາ​ແຂວງ​ແມ່ນ​ຕອບ​ສະໜອງ​ສະມາຊິກ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສະໜັບສະໜູນ ​ແລະ ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ແກ່​ສະມາຊິກ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຄວາມ​ສຳ​ນິສຳ​ນາ​ນອັນ​ໃໝ່ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການບີບ​ນວດ, ຜະລິດ​ຕະພັນ​ດ້ານ​ຫັດຖະກຳ ​ແລະ ການ​ລ້ຽງສັດ​ ເປັນ​ຕົ້ນ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່ (+856) 21 414 949, ອີ​ເມ​ວ: lab.laos@yahoo.com.

 ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມລາວ

ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມລາວແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ​ 2007ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ເປັນພິການອໍຕິດຊິມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະມາ ຄົມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມຸ້ງເນັ້ນການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມພິການທາງດ້ານ ອໍຕິດຊິມ ໃນ ສປປລາວ. ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມຍັງໄດ້ຕອບສະໜອງການສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນະພາບ, ຝຶກແອບການບຳບັດຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃຫ້ເດັກອໍຕິດຊິມ ໃຫ້ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳໃນ ຊຸມຊົນ. ສະມາຄົມອໍຕິດຊິມ ຍັງຕອບສະໜອງການສ້າງເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງ ພໍ່-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ. ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕ່າງກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມອໍຕິດສະຕິກລາວ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 480 488, ອີ​ເມ​ວ: info@laoautism.org, or ຫລື ​ເຂົ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໊: http://www.laoautism.org/.

ກຸ່ມຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ວ່າເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການ ແຕ່ກໍມີ ແນວໂນມທີ່ຈະເປັນອົງກອນຂອງຕົນເອງໃນມື້ໜຶ່ງຂ້າງໜ້າ.

ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກລາວ

ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມມາຈາກໜ່ວຍງານຫູໜວກລາວ ບັນຈຸເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງ ຢູ່ໃນສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໜ່ວຍງານຫູໜວກລາວ ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໄດ້ 08 ປີກວ່າແລ້ວ. ທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຫູໜວກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພິການຫູໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງຄົມ. ຄ້າຍຄືກັນ ກັບ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ. ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ ແມ່ນອົງກອນທີ່ມີສະມາຊິກ ຕອບສະໜອງການບໍລິການສະມາຊິກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານ. ການບໍລິການປະກອບມີ ພາສາມື, ການຝຶກອົບຣົມວິຊາຊີບ, ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານສິດທິ, ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕ່າງກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມອໍຕິດສະຕິກລາວ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 241 556, ອີ​ເມ​ວ: laodeafunit@gmail.com, ຫລື ​ເຂົ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໊:http://laodeafunit.blogspot.com/.

ໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງ-ປັນຍາອ່ອນ

ໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງ-ປັນຍາອ່ອນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008. ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຕັ້ງຂຶ້ນ ເປັນກຸ່ມນ້ອນໆ ຂອງເດັກພິການທາງສະໝອງທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານກິລາວ ແລະ ມີໂອກາດການຫຼິ້ນກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ ບ້ານ ໂນນຄໍ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງມັນກໍເປັນທິດທາງໜຶ່ງ ໃນການຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມກະຕຸກຊຸກຍູ້ສັງຄົມ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກກ້ວາງຂາວງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ ແລະເດັກພິການຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນໜ່ວຍງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຍ້າຍໄປທີ່ ບ້ານ ໂນນຄໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີເດັກນັກຮຽນ ຫຼາຍກ່ວາ 40 ຄົນທີ່ເປັນພິການທາງສະຕິປັນຍາ. ໃນນັ້ນ ຍັງມີການຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ ພາຍໃນໜ່ວຍງານເຊັ່ນ: ກິລາ, ນັນທະນາການ, ສອນພາສາລາວ, ວັນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ທຳມະຊາດ, ກິດຈະກຳປະຈຳວັນ, ສິນລະປະ, ດົນຕີ ແລະ ການຟ້ອນລຳ.  ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕ່າງກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມອໍຕິດສະຕິກລາວ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 260 494.

ໂຮງຮຽນບ້ານແສນສຸກ

ໂຮງຮຽນ ບ້ານແສນສຸກ ແມ່ນສູນສະເພາະເດັກປະສາດສະໝອງພິການພຽງແຫ່ງດຽວໃນ ສປປລາວ. ທີ່ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2006 ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ພະນັກງານພາຍໃນສູນ ກໍໄດ້ ຕອບສະໜອງການດູແລປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ເດັກ ພ້ອມທັງໃຫ້ການບຳບັດຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ ແລະ ເດັກນັກຮຽນຍັງມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາລາວ, ມີກິດຈະກຳການແຕ້ມຮູບ ລະບາຍສີ ແລະ ເກມການຫຼິ້ນຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນທາງສູນຍັງຕອບສະໜອງໂອກາດການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງ ພໍ່-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ. ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ ບ້ານແສນ ສຸກນັ້ນ, ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່: (+856) 21 222 317.

ອົງການຄົນພິການອາຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ

ອົງການຄົນພິການອາຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ (ADDP) ມູ້ງເນັ້ນໃນການສະຫນັບສະຫນູນສົ່ງເສິມຄົນພິການ ແລະສ້າງ ແບບຢ່າງ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີ ແລະ ກິລາ

ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບຊາວລາວທຸກໆຄົນທີ່ມີຄວາມພິການແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະມີທັກສະດ້ານວິຊາຊີບ, ເປັນອິດສະຫລະ

ພວກເຮົາເຮັດຂະຫນົມຄຸກກີ,ເສີມສວຍ,ບໍລິການສິ່ງພິມ, ຝຶກອົບຮົມບານບ້ວງລໍ້ເລື່ອນແລະແຕ່ປີ 2017ໄດ້ເຮັດ ຮ້ານ ມີນາໂນກາເຟ

021 316 351, https://www.facebook.com/ADDP-Laos-275129786004071/ , http://www.addp.jp/

 

ມິນາໂນກາເຟ

[ມິນາໂນກາເຟ] ແມ່ນໄດ້ເປີດແຕ່ວັນທີ່1ເດືອນສີງຫາ(01.8.2017) ຮ້ານກາເຟສ້າງຂື້ເພື່ອສັງຄົມ ເຊີ່ງຄົນພິການືທ່າງສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄົນຫູໜວກເປັ້ນຜູ້ບໍລິການ [Minna] ແມ່ນຄຳສັບພາຢີປຸ່ນ,ແຕ່ວ່າຄວາມໝາຍພາສາລາວ [ທຸກຄົນ] ເຫດພົນທີ່ຕັ່ງຊື່ຮ້ານນີ້ ຍ້ອນເປັ້ນບ່ອນທີ່ທຸກຄົນເຕົ້າໂຮມ,ເປັ້ນບ່ອນທີ່ທຸກຄົນເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກຄົນພິການແລະບໍ່ພິການ ຢູ່ຮ້ານກາເຟນີ້ ຄົນພິການທາງປັນຍາເປັ້ນຜູ້ເຮັດເຂົ້າໜົມແລະຄົນພິການຫູເປັ້ນຜູ້ຮັບຜິຊອບຕ້ອນຮັບແຂກ ເຂັ້າໜົມທີ່ເຮັດຢູ່ຮ້ານ [Minna no Cafe]ແມ່ນໄດ້ຮັບພິທີ່ສິດສອນຈາກສູດຢີ່ປຸ່ນ ຄົນພິການທາງປັນຍາທີ່ເຮັດວຽກຢຢູ່ຮ້ານກາເຟນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມເຮັດເຂົ້າໜົມຈາກທີມຄຸກກີ້ເອດີດີພີທຸກໆມື້ໄດ້ເອົາໃຈໃສຝື້ຊ້ອມເຮັດເຂົ້າໜົມຢ່າງສຸດຝີມື ມາອຸດໜຸນຮ້ານກາເຟຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ,ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບພວກທ່ານສະເໝີ

ບ້ານທ່າພະລານໄຊ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຖະຫນົນທ່າເດື່ອ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

https://www.facebook.com/Minna-no-cafe%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7in-ADDP-417247868670021/

ຫ້ອງຮຽນເພື່ອທຸກຄົນ

ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທາງພາກເຫນືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດລາວ

ເມື່ອເວົ້າເຖີງວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແລ້ວມັນເປັນວຽກງານທີ່ໃໝ່ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາຂອງລາວ. ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງ (ພິການ), ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ກຸ່ມດ້ວຍໂອກາດຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໝົດ ສະນັ້ນ ການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນັ້ນເປັນສີ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ ບົດ.ໂຄງການຫ້ອງຮຽນເພື່ອທຸກຄົນແມ່ນສ້າງຂື້ນມາເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດລາວ.
https://www.facebook.com/letsincludeall/. https://letsincludeall.wordpress.com/

ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບຄົນພິການ ສີເກີດ

ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບຄົນພິການ ສີເກີດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນພຶ້ນຖານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມູນນິທິ ສົ່ງເສີມການສຶກສາເຊນປອນ ເດີຊາດ ແຫ່ງປະເທດໄທ ກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ພິການໃນປະເທດລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກສົງຄາມຮຸກຮານ, ຈາກພະຍາດລະບາດເຊັ່ນ: ພະຍາດໂປລີໂອ, ຈາກອຸບັດຕິເຫດເທິງທ້ອງຖະໜົນ. ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ສາມາດຫາລ້ຽງຊີບກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້. ບໍ່ໃຫ້ເປັນພາລະຂອງຄອບຄົວ ກໍ່ຄືສັງຄົມແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ເພື່ອເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນປະເທດລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບຄົນພິການ ສີເກີດ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 09/09/1999 ຂຶ້ນກັບສູນຟື້ນຟູຄົນພິການ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ປ່ຽນມາເປັນສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໄດ້ເປີດການຮຽນ – ການສອນຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 03/02/2001 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຝຶກວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວກໍ່ຄືສັງຄົມ.ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບຄົນພິການ ສີເກີດ ມີ 6 ຂະແໜງການຮຽນຄື: ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື (IT),ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື (BA),ອີເລັກໂທນິກ ຫຼື (EL),ຕັດຫຍິບ ຫຼື (TL),ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ ຫຼື (MO) ແລະ ແກະສະຫຼັກໄມ້ (WCV)

(856)021 632157 https://www.facebook.com/inforvsd/