ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເຂົ້າຫາພວກເຮົາ

ຖະໜົນ: ໂພນສະຫວ່າງ-ໜອງທາ, ໜ່ວຍ: 55
ບ. ໂພນສະຫວ່າງ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


View The Lao Disabled People’s Association (LDPA) in a larger map

ສົ່ງເມລຫາພວກເຮົາ

info@ldpa.org.la

ຂຽນໜັງສືຫາພວກເຮົາ

ຕູ້ ໄປສະນີ: 6751, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ໂທຫາ ຫຼື ສົ່ງແຟັກຫາພວກເຮົາ

ໂທລະຊັບ: (+856) 21 562 963
ແຟັກ: (+856) 21 562 964

ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທາງ Facebook

[facebook_connect]