ຄວາມເປັນພິການ ຢູ່ລາວ

ອີງ​ຕາມ​ແຫ​ລ່ງຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະມານ 10% ຫລື 700ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ພິການ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ. ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຍັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າປະມານ 80% ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ.

ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ, ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ​ອື່ນໆ ສ່ວນ​ຫລາຍຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ສິດ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ມີ​ລັກສະນະ​ບໍ່​ກ້ວາງ​ຂວາງ ​ແລະ ​ຍັງ​ມີ​ລັກສະນະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ​ກໍ່​ມີ. ຍ້ອນ​ຄືແນວ​ນັ້ນ ສພຊລ ຈີ່​ງມີ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ສີ່​ງທ້າ​ທາຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ​​ເຊີ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ​ໃຫ້​ມີ​ລັກສະນະ​ກ້ວາງ​ຂວາງ ​ແລະ ຖືກຕ້ອງ​ ​ເຊີ່ງ​ມັນ​ແມ່ນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍີ່​ງ.

ໜ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນ ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ, ​ແລະ ທ່ານ​ຈະ​​ເຫັນ​ໃບ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ເປັນ​ພິການທີ່​ ສພຊລ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂື້ນ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ.

ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງຂອງ​ຄົນ​ພິການ

ໃບ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ