ຄວາມເປັນພິການ ຢູ່ລາວ

ອີງ​ຕາມ​ແຫ​ລ່ງຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະມານ 10% ຫລື 700ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ພິການ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ. ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຍັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າປະມານ 80% ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ.

ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ, ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ​ອື່ນໆ ສ່ວນ​ຫລາຍຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ສິດ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ມີ​ລັກສະນະ​ບໍ່​ກ້ວາງ​ຂວາງ ​ແລະ ​ຍັງ​ມີ​ລັກສະນະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ​ກໍ່​ມີ. ຍ້ອນ​ຄືແນວ​ນັ້ນ ສພຊລ ຈີ່​ງມີ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ສີ່​ງທ້າ​ທາຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ​​ເຊີ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ​ໃຫ້​ມີ​ລັກສະນະ​ກ້ວາງ​ຂວາງ ​ແລະ ຖືກຕ້ອງ​ ​ເຊີ່ງ​ມັນ​ແມ່ນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍີ່​ງ.

ໜ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນ ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ, ​ແລະ ທ່ານ​ຈະ​​ເຫັນ​ໃບ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ເປັນ​ພິການທີ່​ ສພຊລ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂື້ນ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ.

ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງຂອງ​ຄົນ​ພິການ

ໃບ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ

Lao Disabled People's Association

ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງຂອງ​ຄົນ​ພິການ

ສພຊລ ກໍ່​ແມ່ນ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ. ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ພິການ. ​​ໂດຍອີງ​ໃສ່​ຄຳ​ນິຍາມ, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ແມ່ນ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍຄົນ​ພິການ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່. ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ສພຊລ ​ເປັນ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຫລັກຂອງ​ຄົນ​ພິການ​ ຢູ່​ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ​​ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄົນ​ພິການ​ອື່ນໆ​ອີກ ລວມມີ:  ສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ຍິງ​ພິການ​ລາວ ສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ຍິງ​ພິການ​ລາວ ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ປີ 1990. ສູນ​ດັ່ງກ່າວມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໄກ້​ຂົວ​ມິດ​ຕະພາບ ລາວ-​ໄທ ​ເຊີ່ງ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ແກ່​ຜູ້ຍິງ​ພິການ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ຊີບ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ, ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວິຊາ​ຊີບ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່າງ​ຢູ່​ທີ່​ສູນຝຶກ ​ເຊັ່ນ: ​ແຕ່ງກິນ, ຫຍິບ​ແສ່ວ​, ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ບລະນຶກ, ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະ ຜະລິດ​ຕະພັນ​ອາຫານ​ຕ່າງໆ. ຜູ້​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ຈາກສູນ​ພັດທະນາ​ແມ່ນຍິງ​ພິການ​ແລ້ວ ກໍ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ກໍ່​ສາມາດ​ມີ​ກິດຈະກຳ​ລາຍ​ໄດ້​​ແລະ ສາມາດ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ ສູນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ສິດທິ​ຂອງ​ຄົນ​ພິການ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ດ້ານ​ໂອກາດ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່ (+856) 21 812 282, ອີ​ເມ​ວ: info@laodisabledwomen.com, ຫລື ​ເຂົ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໊ http://www.laodisabledwomen.com/. …

View page »

ໃບສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບັນຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ​ຈະ​ເປັນ​ສີ່​ງທີ່​ສຳຄັນ ​ແຕ່​ວ່າຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ໜ້ອຍ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ​ໃບ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ ຈະ​ເປັນ​ຂໍ້ມມູນ​ພື້ນຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ​ບໍ່​ຫລາຍ​ກໍ່​ໜ້ອຍ ຢູ່​ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. (ກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການພັດທະນາ)

View page »