ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ສູນຝຶກວິຊາຊີບທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພິການ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສຳລັບຄົນພິການ ສີເກີດ

– ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

 • ຄົນພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້
 • ມີອາຍຸແຕ່ 18-20ປີ
 • ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຫຼືຊ້ຳເຮື້ອ
 • ບໍ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດອື່ນໆເຊັ່ນ: ສານລະເຫີຍ, ເຫຼົ້າ, ຢາສູບ ແລະ ການພະນັນທຸກປະເພດ.
 • ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼື ກຳພ້າຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກຄະນະກຳມະການໂຄງການ
 • ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ.

– ຫຼັກສູນການຮຽນການສອນ

 • ເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ບໍລິຫານທຸລະກິດ
 • ຊ່າງອີເລັກໂຕຼນິກ
 • ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ
 • ຊ່າງຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ
 • ຊ່າງແກະສະຫຼັກໄມ້

– ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່

 • ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ກິໂລແມັດທີ13ເໜືອ
 • ບ. ສີເກີດ, ມ. ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ໂທລະສັບ: 021 632 157