ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ເວບໄຊ້ ຂອງສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ

ພວກເຮົາແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສະໜັບສະໜູນຫລັກ ທີ່ເປັນຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງ ຄົນພິການ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ. ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການ ຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ, ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງຄົນພິການຢູ່ລາວ, ແລະ ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ເວບໄຊ໊ ຂອງພວກເຮົາ.


Welcome to the website of the Lao Disabled People’s Association (LDPA)

Established in 2001, the Lao Disabled People’s Association (LDPA) is a membership-based organisation for people with disabilities advocating disability rights and providing services to members based on their needs. The LDPA is one of the few officially recognised non profit associations in Lao PDR.  The LDPA is also an officially registered civil society organisation.

The LDPA has over 11,000 members from across the country but we seek to represent the interests of all people with disability within Lao PDR irrespective of their membership status. The LDPA does this at a national and provincial level. At the LDPA’s head office in Vientiane Capital we work in partnership with several organisations on strategic advocacy and rights-based projects.  We also provide outreach, opportunity and empowerment at a provincial level where members are organised into groups (cells) coordinated by cell secretaries.

  • Our Vision – People with disabilities are fully accepted and able to participate in all aspects of society, are given equal opportunity, and support, to reach their full potential, and are able to live independent lives.

LDPA Branches are found in the following provinces –